hero image

SzószedetKiadványszerkesztő és nyomdai és könyvészeti szakkifejezések:

Behúzás · Rögzített érték, amellyel a bekezdés első sorát kissé jobbra állítva (beljebb) kezdjük.

Copyrightoldal · A címnegyed negyedik oldala, amely rendszerint a következőket tartalmazza: A szerkesztő, a lektor, a fordító neve, fordítás esetén a mű eredeti címe, a copyright szövege (innen az elnevezés) és támogatás esetén a támogatók neve. A copyrightoldal tartalmazhatja a kolofont is.

dpi · A rácssűrűség mértéke (dot per inch) hüvelykenként hány, a nyomdai rács képzeletbeli vonala mentén elhelyezkedő pontot számolhatunk meg. A képernyőfelbontás 72 dpi, nyomtatási feladatokra 300 dpi-s képeket szokás használni. 

Kifutó · Ha egy kép a lap széléig ér, a nyomdába úgy kell küldeni, hogy a kép túlnyúljon (kifusson) a vágott méreten túlra. Így lehet elérni, hogy a körbevágás után a lap szélén ne maradjon fehér csík.

Fattyúsorok: A nem teljesen a sor végéig érő szövegsorok.

Átdolgozott kiadás: Egy már korábban megjelent mű módosított szövegű kiadása.

Átfutási idő: A kiadvány megrendelésétől a megrendelő igénye szerinti helyre történő szállításáig tartó időintervallum napokban, hetekben vagy hónapokban kifejezve.

Belív: A könyv jelentős részét alkotó kötészetileg összetartozó egység

Címnegyed: A könyv első (általában) 4 oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a második üres, a 3. oldal a főcímoldal, a 4. pedig a kolofon vagy impresszumoldal.

Címoldal: A könyv harmadik oldala, a címet, a szerzőt és a kiadót ás emblémáját (ha van) tünteti fel.

Egyenkénti csomagolás: A kész kiadvány egyesével nylon-zacskóba csomagolható. Amennyiben ezt kéri, kérjük jelölje meg a megrendelésnél.

Gerinc: könyvek, folyóiratok, tömbök nyitási oldalával szemben levő, élben találkozó alkotórészeinek (hajtogatott ívek, lapok) megnevezése.

ISBN szám: Könyvek nemzetközi (UNESCO) 10 számjegyű azonosító száma. A nemzeti ISBN irodától (Országos Széchenyi Könyvtártól) kell kérni a 224-3753 telefonszámon. A könyvnek általában az impresszum (kolofon) oldalán szokás elhelyezni.

ISSN szám: Időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi (UNESCO) 8 számjegyű azonosító száma. Az ISBN számhoz hasonlóan, csak a 224-3754 telefonszámon lehet igényelni.

Impresszum: nyomtatott vagy internetes sajtótermékek azon része, amely a kiadó, a nyomda, a szerkesztőség, illetve a kiadvány legfontosabb adatait tartalmazza.

JPEG formátum: Alkalmazásával eredeti méretében és minőségében tekinthető meg a képanyag.

Keménytáblás könyv: Olyan kiadvány, amelynek a fedele 1,5 – 3,5 mm vastag kötészeti lemez egészpapír, egészvászon, félvászon, műbőr vagy bőrborítással.

Korrektúra

1. A szedésről javítás céljából készített, majd szabványos jelekkel kijavított levonat.

2. A szedési hibák kijavítása.

3. Szerzői korrektúra esetén az egyébként helyesen szedett szöveg megváltoztatása.

Korrektúralevonat: A kézirat szedett (általában tördelt) formája, amelyen a javítások elvégezhetők

Ábra: a nyomtatvány jellegének megfelelő, annak szövegét magyarázó, szemléltető, díszítő illusztráció. Az ábrát az ábraaláírástól beosztás választja el. Az ábra magyarázó szövege, az ábrajegyzet az ábraaláírással egy tömbben vagy külön helyezhető el.

Élőfej: a szedéstükör felső szélén elhelyezett, a szerző nevét és a könyv címét vagy az oldalon tárgyalt téma címét, esetleg az oldalszámot is tartalmazó szövegsor.

Lábjegyzet: az oldal alján elhelyezett, a főszövegtől beosztással elválasztott, annak megjelölt szövegrészére vonatkozó kiegészítés, magyarázat, megjegyzés.

Címnegyedív: a könyv első négy oldala, amely a könyvre vonatkozó és a könyvhöz kapcsolódó adatokat tartalmazza.

Tartalomjegyzék: tükrözi a könyv tagolását, beosztását, a könyvben való tájékozódást segíti. Műszaki könyvekben előfordul decimális számozással is. Kialakítása oszlopos szedés jellegű.

Előszó: a szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó nyitógondolatai. Főrész: fejezetekre és egyéb szerkezeti részekre bontott, címrendszerrel, beosztással, elválasztó lapok beiktatásával tagolt tartalom.

Jegyzet: a könyv főszövegére vonatkozó kiegészítés, magyarázat. Elhelyezhető az oldal alján, a fejezetek-, vagy a könyv végén.

Utószó: a szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó zárógondolatai.

Név- és tárgymutató: rendszerint címszavakból és hozzájuk tartozó oldalszám hivatkozásokból áll.

Kiskapitális · (Kapitälchen, Small Caps) olyan verzális betű, amelynek mérete a kisbetű középmagasságának felel meg (x vagy m betű magassága), a kezdőbetűk pedig nagybetűk.

Kolofon · A kolofon az a záradék, amely a kiadvány kiadására és előállítására vonatkozó lényeges adatokat (felelős kiadó, felelős szerkesztő, műszaki szerkesztő, nyomda és annak vezetője stb.) tartalmazza. A kolofon a könyv utolsó lapján, esetleg a címnegyed negyedik, azaz copyrightoldalán helyezhető el. Ma már általában az impresszum adatait is a kolofonban közöljük.

Kurrens · Kisbetű.

Kurzív · Dőlt betű (nem egyszerű geometriai döntés, hanem az adott betűtípushoz tartozó dőlt betűkészlet).

Levilágítás · A kiadványszerkesztő program a nyomdai színeknek megfelelően szürkeárnyalatos képekre konvertálja a kiadvány oldalait és egy nyomtatófile-t (Postscript) hoz létre. Ezt a file-t felhasználva, egy computervezérelt levilágító berendezés 4db színkivonati síkfilmet állít elő. Ezeket a filmeket viszik át fotokémiai úton a nyomdagép nyomólemezeire. A levilágítóberendezések rendkívül költségesek, ezért a legtöbb nyomda erre specializálódott levilágító-műhelyekben készítteti el a filmeket. 

Marginális · A szedéstükrön kívül, az oldalak margóján elhelyezett cím vagy magyarázó jegyzet, megjegyzés.

Nyomdai rács · Szabályos távolságban elhelyezkedő különböző méretű pontok, amik elég sűrűek és kicsik ahhoz, hogy szemünkben összeolvadva folytonos árnyalatnak tűnjenek. 

Szedéstükör · A könyv oldalaira megállapított szedési felület. Az élőfej a szedéstükrön belül, míg az oldalszámok azon kívül vannak. Széljegyzetek, kifutó képek is kerülhetnek a szedéstükrön kívülre. 

Színbontás · Színes nyomdai eljárásoknál (általában) négy festékkel dolgoznak, és a színintenzitásnak megfelelő méretű rácselrendezésű rasztereket (képpontok) nyomtatnak a papírra. A kékeszöld-bíbor-sárga színű apró képpontok keveredését a szemünkben különböző színárnyalatokként érzékeljük. 

A három szín nyomásával nem lehet igazán szép sötét árnyalatokat kapni, ezért szükséges még egy fekete színt is nyomni. (Természetesen a fekete szövegek is ezzel nyomtatódnak)

Vágott méret · Az összehordott, bekötött kiadvány széleinek esztétikus megjelenése érdekében (a gerincet kivéve) kötészetben körbevágják. 
Az így kialakított méret a vágott méret.

Vákát oldal · Mivel a fejezetek általában páratlan oldalon kezdődnek, ha az előző fejezet páratlan oldalon érne véget, egy üres (vákát) oldalt kell beszúrni utána. 
Angolszász gyakorlatban megjegyzésként feltüntetik: "ez az oldal szándékosan maradt üresen" 

Verzális · Nagybetű

Köteles példány: A nemzeti könyvtáraknak, Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárnak járó kiadványmennyiség. Könyvből 6, periodikákból 12-18 példány illeti meg az OSZK-t. A nyilvántartásuk az ISBN, illetve ISSN számok segítségével történik. 

 

Kizárólag e-könyvekhez használt formátumok

.azw: az Amazon Kindle e-könyv-olvasó dokumentumformátuma, másolásvédett

.mobi vagy .prc: a platformfüggetlen Mobipocket Reader alkalmazás dokumentumformátuma.

.epub: platformfüggetlen formátum széleskörű formázási lehetőségekkel.

.pdb: a Palm OS-ra kifejlesztett eReader szoftver dokumentumformátuma.

.lit: a Microsoft Reader formátuma.

Epub formátum:  Az EPUB (amely az Electronic Publication angol kifejezés rövidítése, leírni általában EPUB–nak szokták, azonban elterjedt még: ePub, ePUB, EPub) egy ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú elektronikus könyv szabvány, melyet az IDPF (International Digital Publishing Forum, magyarul a Nemzetközi Digitális Kiadói Fórum) hozott létre. Az EPUB-ban íródott fájlok kiterjesztése: .epub. Az EPUB szabvány olyan technológiával készült, hogy a megjelenítendő szöveget az adott e-könyv-olvasóképernyőbeállításaira optimalizálja. Ezzel az eljárással gyakorlatilag bármilyen olvasó eszközzel, illetve programmal megjeleníthető az adott szöveg.